We maken ons zorgen.

Afgelopen donderdag presenteerde de nieuwe coalitie van Noord-Brabant het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Cultuur bleek erin weggemoffeld onder ‘vrije tijd’, een gedeputeerde voor cultuur is verdwenen en de cultuursubsidies worden in de komende jaren teruggeschroefd ‘richting het nieuwe normaal van na 2023’ – wat dat ook betekenen mag…

Dat is wrang, zorgelijk. En voelt als een bittere sneer naar de vele theatermakers en componisten, schrijvers en choreografen, beeldend kunstenaars en dansers die al jaren positief bijdragen aan het bloeiende culturele en creatieve klimaat in Noord-Brabant, en daarmee aan de economische aantrekkingskracht en groeiende werkgelegenheid hier.

Wij, Panama Pictures, zijn één van de Brabantse gezelschappen die met grote vrees en afschuw naar deze bizarre ontwikkeling kijken. Omdat we structureel gesubsidieerd worden door de provincie. Maar vooral ook omdat overige subsidies vanuit Rijk en gemeenten gebaseerd zijn op die regionale bijdrage: de betekenis voor Brabant bepaalt mede die steun. Minder van de provincie is minder van het Rijk en de gemeenten… 

Juist in een tijd waarin we al lijden onder de coronabeperkingen – maar ook dagelijks de kracht van kunst en cultuur ervaren (probeer je deze dagen eens voor te stellen zonder boeken, muziek, films) – voelt dit akkoord als zinloze kapitaalvernietiging. Het hechte en constructieve culturele leven wordt ermee gekortwiekt, een zorgvuldig opgebouwde Brabantse sector dreigt – amper onderbouwd – te worden opgeofferd door kortzichtigheid.

Verantwoordelijk hiervoor zijn partijen die in hun verkiezingsbeloften nota bene stelden dat ‘instellingen die vast deel uitmaken van de culturele infrastructuur voor een langere periode subsidie moeten worden toegekend’ (CDA), die vonden dat ‘culturele activiteiten die een regionaal, landelijk en zelfs internationaal karakter hebben, mogen rekenen op steun vanuit de provincie’ (VVD) en die ‘een ruimhartige subsidie van sportieve en culturele uitingen op allerlei gebied, van traditionele gilden tot en met experimenteel theater’ beloofden (Lokaal Brabant).

Panama Pictures verzet zich tegen deze cynische plannen en gebroken beloften.
En we vragen je ons te steunen.

Dat kan door de petitie te tekenen en je weerzin duidelijk te maken op www.ikwilwelcultuur.nl. Door in je bekendenkring CDA-, VVD- of Lokaal Brabant-leden te vragen hun stem te verheffen. En natuurlijk door Panama Pictures te blijven bezoeken, zodra dat weer kan en in welke vorm dan ook.

Op die manieren hopen we te behouden wat er is: een prachtige provincie met een levendig kunst- en cultuurklimaat. En ons unieke dans/circusgezelschap ‘dat Brabant heeft verrijkt met zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht’ (Prins Bernhard Cultuurprijs).

Blijf op de hoogte van onze voorstellingen Ontvang onze nieuwsbrief