We zijn erg blij met het advies dat de Adviescommissie BrabantStad Cultuur (Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant en Subsidieregeling professionele kunsten ’s-Hertogenbosch) heeft uitgebracht. De commissie adviseert de door Panama Pictures aangevraagde subsidie voor de periode 2021 – 2024 volledig te honoreren.

Binnen de vier gehanteerde criteria werd Panama Pictures uiterst positief beoordeeld.

Over de Artistieke kwaliteit schrijft de commissie o.a. ‘De artistieke visie van Panama Pictures heeft een consequent, hoogstaand, poëtisch en beeldrijk karakter.’ En: ‘De dialoog tussen dans, circus en vaak ook architectuur en muziek is prikkelend en onderscheidend.’

Over de Zakelijke kwaliteit stelt men o.a. dat ‘er een grote drive en ondernemerschap spreekt uit de aanvraag met een duidelijke langetermijnvisie en veel relevante samenwerkingspartners.’ Bij Publiekswerking geeft de commissie o.a. aan ‘waardering te hebben voor de huidige publieksaantallen en -samenstelling en vertrouwen in de publieksontwikkeling’.

Panama Pictures vervult ‘een belangrijke rol’ in de Brabantse culturele infrastructuur en geeft o.a. ‘met het Associated Artist Programma een boost aan jong (Brabants) talent’. ‘Het gezelschap heeft duurzame samenwerkingen met andere Bossche en Brabantse culturele partijen en geeft met de hybride, onderscheidende signatuur en het brede publieksbereik veel kleur aan het Brabantse culturele veld.’

Volop reden tot blijdschap daarom bij Panama Pictures, nu al. Als het advies wordt bevestigd biedt het ons namelijk voldoende (financiële) ruimte om de uitdagende producties en plannen te realiseren die we voor de komende jaren in petto hebben.

Medio november beslissen provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch over de definitieve toekenning.

Blijf op de hoogte van onze voorstellingen Ontvang onze nieuwsbrief