Zo ervaarden we het bericht van het Fonds Podiumkunsten (FPK) dat we afgelopen week ontvingen.

Ondanks een positieve waardering en het advies om Panama Pictures te blijven ondersteunen, werd duidelijk dat het FPK onze aanvraag voor 2021 – 2014 niet kan honoreren. Reden: het Fonds heeft veel minder te besteden, omdat een substantieel deel van hun budget (€ 8.6 miljoen) eerder dit jaar door het Ministerie van OCW is overgeheveld naar de BIS, het netwerk van culturele voorzieningen die volgens de overheid onmisbaar zijn. 

Het FPK is er om de artistieke ontwikkeling van theatermakers en musici mogelijk te maken, zodat de podiumkunsten zich kunnen blijven vernieuwen. Dat dit nodig is, is evident – wat zijn de kunsten immers zonder vernieuwing? Maar daar is nu dus beduidend minder geld voor. En Panama Pictures is daarvan de dupe, met nog zo’n zeventig aanvragers. 

Een domper dus. En moeilijk te verteren. Pluimen krijgen (in het advies werd gesproken over o.a. onze ‘producties met een bijzondere verschijningsvorm’ en ‘een duidelijk stimulerende rol voor ontwikkeling van het genre’) en dan toch geen financiële waardering ontvangen, omdat het Ministerie van OCW onvoldoende middelen beschikbaar heeft gesteld.

Of en hoe we dit tekort kunnen opvangen, zoeken we nu uit. Ondertussen hopen we dat in de Tweede Kamer het besef groeit dat een veelzijdig en vruchtbaar cultureel landschap alleen kan (blijven) bloeien met ruimere steun. Zeker in deze tijd vol beperkingen.


Blijf op de hoogte van onze voorstellingen Ontvang onze nieuwsbrief