Speciaal gericht op het makerschap van jonge dans- en circusamateurs organiseert Panama Pictures workshops op het gebied van talentontwikkeling. Samen met hun docent(en) worden de cursisten intensief begeleid en gecoacht bij het maken van eigen werk. De focus ligt daarbij met name op het samenspel van de disciplines en het stimuleren van eigenheid in de uitvoering. Het gemaakte werk wordt vervolgens gepresenteerd op verschillende nationale podia.