Culturele ANBI-status
Panama Pictures beschikt over een ANBI status.
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Algemene gegevens
Stichting Panama Pictures
Postbus 1934
5200 BX
‘s-Hertogenbosch

RSIN nummer 811.802.905
BTW nummer 811.802.905.B01
Kamer van Koophandel nummer 17150186

Panama Pictures onderschrijft de Governance Code Cultuur

Samenstelling Raad  van Toezicht (zie ook Raad van Toezicht )
Marc Jonkers – voorzitter
Warren van Hoof
Simone Kramer

Beloningsbeleid
• De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
• De directie is in dienst van de stichting. Juridisch werkgeverschap is verlegd naar Artiestenverloningen.nl (witte tabel verloningen).
• Het personeel bestaat grotendeels uit zelfstandig  ondernemers. Het resterende deel wordt verloond (artiestenregeling) door payroll bedrijf Artiestenverloningen.nl of SMART BE of SMART FR.

Stichting Panama Pictures 
Missie 
Panama Pictures maakt werk op het snijvlak van dans en circus waarin de disciplines als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Met inhoudelijk gelaagde voorstellingen die uitnodigen tot identificatie zoekt Panama Pictures verbinding met de samenleving en werkt actief aan het  vergroten van het draagvlak voor dans en circus. Het werk van Panama Pictures levert belangrijke impulsen aan de artistieke ontwikkeling van beide disciplines en vindt aansluiting bij een breed en gevarieerd publiek.

Doelstellingen 2017-2020 
• Produceren van avondvullende dans/circus voorstellingen en hernemen van succesvol werk/ reisproducties.
• Produceren van kort werk op maat voor opdrachtgevers met alternatieve speelplekken en voor festivals in het buitenland.
• Investeren in opleiding en educatie voor professionele dansers/ acrobaten en amateurs.
• Vergroten van internationale reikwijdte en omzetten van incidentele internationale contacten in structurele verbintenissen.

Activiteiten (totale beleidsplan is opvraagbaar)
Avondvullende dans/ circus voorstellingen (reisproducties)
Panama Pictures produceert jaarlijks een avondvullende voorstelling voor vlakke vloer- en middenzalen die reist langs nationale en internationale podia en festivals (reguliere circuit) en herneemt succesvolle producties uit eerdere jaren. Binnen de avondvullende voorstellingen vinden de meest belangrijke stappen plaats wat betreft de verdieping en uitbreiding van de nieuwe circus & dans taal en de artistieke ontwikkeling van het werk. Als reisvoorstellingen zorgen ze voor (inter)nationale zichtbaarheid.

Kort werk 
Daarnaast produceert Panama Pictures kort werk op maat dat vooral wordt ingezet voor alternatieve speelplekken op andersoortige locaties buiten de theaters en met andere publieksopstellingen.
Het korte werk bestaat gedeeltelijk uit nieuwe producties die kans bieden voor waardevol artistiek vooronderzoek wat betreft nieuwe circusdisciplines en nieuwe artistieke samenwerkingen. Daarnaast vermaakt Pia Meuthen bestaand werk door delen uit de avondvullende voorstellingen aan te passen aan nieuwe locaties en situaties en af te stemmen op vragen vanuit de markt. Een terugkerend element zijn de clubavonden Road to Panama waar Panama Pictures het korte werk gebundeld presenteert.

Talentontwikkelingstrajecten voor amateur dansers en acrobaten
Met de voorstellingen als vertrekpunt organiseert Panama Pictures educatieve trajecten, speciaal gericht op het maker-schap van jonge dans en circus amateurs en hun docenten. Geïnteresseerde amateur-dansgroepen en circusscholen worden gezamenlijk met hun docenten middels coachingstrajecten intensief begeleid bij het maken van eigen werk. De resultaten worden ter afsluiting gepresenteerd tijdens een korte tournee langs verschillende professionele podia.

Masterclasses, workshopweek en coachings voor professionele performers en studenten 
Miquel de Jong en diverse performers van het gezelschap geven masterclasses om inzicht te geven in het maakproces van de voorstellingen, om de circus/dans taal te introduceren en draagvlak te creëren voor het werk. De masterclasses draaien om een kennismaking met de improvisatietechniek die ten grondslag ligt aan het werk van Panama Pictures. Ook coacht Pia Meuthen studenten van de Fontys Dansacademie en andere jonge dans-, circus- en muziektheatermakers in binnen en buitenland bij het ontwikkelen van eigen werk. Elk jaar nodigt Panama Pictures professionele dansers, acrobaten en studenten uit voor een workshopweek in haar studio in ’s-Hertogenbosch. Met deze week wil het gezelschap  haar dans/ circus taal en werkwijze delen met het nationale werkveld. Voor Panama Pictures is deze week naast een investering in de sector ook een belangrijke manier om nieuw talent te werven.

Inleidingen en nabesprekingen voor publiek
Het publiek van Panama Pictures is uitgenodigd om in voor- of nabesprekingen nader kennis te maken met het ontstaansproces van de voorstellingen. Aan bod komen o.a. de thematiek van de voorstelling, de functie van de verschillende disciplines, de inspiratiebronnen van de choreografe en haar werkwijze. Pia Meuthen geeft deze inleidingen graag zelf om haar publiek persoonlijk te ontmoeten en in de gelegenheid te stellen de persoon achter het werk te leren kennen.

Download hier de jaarrekeningen 2015, 2016, 2017 van Panama Pictures.