Culturele ANBI-status
Stichting Panama Pictures is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn de giften extra aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Particuliere schenking
Particulieren mogen in bepaalde omstandigheden bij de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Bij een gift aan een culturele ANBI, zoals Stichting Panama Pictures mag u de aftrek verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

U kunt zowel een gewone (eenmalige) als periodieke gift doen.

U doet een periodieke gift
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt, naast de hierboven genoemde bedragen, geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

U doet een gewone gift
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor gewone giften? Dan mag u het bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften.

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 (van u en uw fiscaal partner), maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Schenking vanuit onderneming
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen, binnen de gestelde voorwaarden de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U mag per jaar maximaal € 100.000 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, zoals Stichting Panama Pictures? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 2.500.

Algemene gegevens
Stichting Panama Pictures
Beverspijken 5c
5221 EE ‘s-Hertogenbosch
RSIN nummer 811.802.905
BTW nummer 811.802.905.B01
Kamer van Koophandel nummer 17150186

Panama Pictures onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Samenstelling Raad van Toezicht (zie ook Raad van Toezicht)
Marlou Lauwen
Warren van Hoof
Paul Cornelissen
Patrick Cramers
Marit van Oosterom
Iris Vestjens

Beloningsbeleid
• De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
• De directie is in dienst van de stichting.
• Het personeel bestaat grotendeels uit zelfstandig ondernemers. Het resterende deel wordt verloond (artiestenregeling) door payroll bedrijf Artiestenverloningen.nl of SMART BE of SMART FR.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022
Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022

——————————————————————————————————–

STICHTING PANAMA PICTURES


Missie en hoofddoelstelling
Panama Pictures is een pionier in Nederland met werk op het grensvlak van dans en circus en onderscheidt zich met een unieke hybride taal waarin de disciplines versmelten en de dialoog aangaan met architectonische decors en live muziek. Het gezelschap neemt haar publiek mee in een zintuigelijk en fysiek verhaal rondom universele onderwerpen. Research, create en share vormen de grondthema’s van Panama Pictures. Met voorstellingen die balanceren tussen artistiek gelaagd en toegankelijk zoekt Panama Pictures verbinding met de samenleving. De taal van dans en circus biedt daarbij de mogelijkheid om een nieuw en ander publiek te bereiken.

Kernactiviteiten
·      Creatie & productie van nieuwe dans/circus voorstellingen voor verschillende circuits.
·      Herneming van succesvol werk.
·      Talentontwikkeling voor professionals, studenten & amateurs.
·      Onderzoek nieuw bewegingsmateriaal, verhouding beweging tot architectonische ruimte & live uitgevoerde muziek.


HOOFDLIJNEN ACTIVITEITEN 2021 – 2024

(totale beleidsplan is opvraagbaar)

Producties
Panama Pictures kiest bewust voor het produceren van werk voor verschillende circuits. Op deze manier kan het gezelschap meerdere doelgroepen bereiken, heel verschillende speelplekken bedienen en ruimte houden voor artistiek onderzoek. Ook herneemt Panama Pictures succesvol gebleken werk uit eerdere jaren. De opbouw van repertoire is een wens van het gezelschap om een duurzame verhouding van productie en afname te bereiken.

De stap naar de grote zalen
Mede dankzij het vertrouwen van een aantal programmeurs en financieel gesteund door een ontwikkelsubsidie van het fonds Brabant C, heeft Panama Pictures in het seizoen 2019/2020 voor het eerst werk gemaakt voor een geselecteerd aantal grote zalen. De positieve respons bevestigt het idee dat de innovatieve mix van dans, circus en muziektheater ook zeer goed tot zijn recht komt in lijsttheaters. Voor de grotere podia, maakt Panama Pictures werk dat sterk inzet op de kracht en de poëzie van de gecreëerde beelden en gebruik maakt van de hoogte.

Intiem werk voor vlakkevloerzalen
Panama Pictures blijft trouw aan haar opgebouwde circuit van vlakkevloertheaters met een inmiddels rijke schare aan toeschouwers door avondvullende voorstellingen te produceren die de kenmerkende interdisciplinaire signatuur dragen, maar minder technische eisen kennen en minder ruimte nodig hebben. Het zijn voorstellingen die inzetten op identificatie en profiteren van een intiemere setting.

Werk voor festivals en locatieprojecten
Panama Pictures maakt kort werk dat makkelijk inzetbaar is op diverse locaties in binnen- en buitenland, dienst doet als visitekaartje voor programmeurs en toeschouwers die nog niet bekend zijn met het werk van het gezelschap en vaak publiek bereikt dat zijn weg niet vanzelfsprekend naar de theaters vindt.

Het korte werk biedt de mogelijkheid nieuwe samenwerkingen te verkennen en circusdisciplines nader te onderzoeken. Naast de eigen performers scout Panama Pictures hiervoor alumni en stagiaires van de circusvakopleidingen en geeft compositieopdrachten aan jonge componisten.

Talentontwikkeling
Panama Pictures vindt het essentieel om haar kennis en inspiratie door te geven en artistieke uitwisseling te stimuleren. Met haar diverse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling wil het gezelschap impulsen geven aan de artistieke ontwikkeling van de sectoren dans en circus, draagvlak creëren voor haar werk, de dans en circus community bijeenbrengen en voor aanwas van nieuw talent zorgen.

‘Associated artists’ & residenties
Panama Pictures kiest ervoor om in de nieuwe kunstenplan periode een aantal jonge makers als ‘associated artists’ voor een periode van twee jaar te verbinden aan het gezelschap. In trajecten op maat staat Panama Pictures hen op artistiek en organisatorisch vlak terzijde. Naast het ‘associated artists’ programma, biedt Panama Pictures haar studio aan voor residenties van professionele dans/ circus makers al dan niet in combinatie met incidentele coaching.

Stages, workshops & masterclasses
Studenten van de Nederlandse kunstvakopleidingen voor circus krijgen de kans om hun stage te doen bij het gezelschap. Ook nodigt Panama Pictures geïnteresseerde studenten uit om te participeren in de trainingslessen en aanwezig te zijn bij repetities en montage. Twee keer per jaar organiseert Panama Pictures in haar eigen studio een driedaagse workshop voor professionele dansers, acrobaten en studenten van de vakopleidingen. Waar mogelijk gaan de gastoptredens in het buitenland gepaard met het geven van een masterclass aan de lokale dans/circusscène.

Workshops & coaching voor amateurs
Met workshops en coachingtrajecten stimuleert Panama Pictures het makerschap van amateurdansers, acrobaten en hun docenten en daagt hen uit eigenheid in beweging te onderzoeken. Startpunt van elk traject is een bezoek aan één van de voorstellingen van het gezelschap en een masterclass. Met intensieve coaching sessies wordt elke groep vervolgens begeleid bij het creatieproces. Als afsluiting presenteren de jonge makers hun werk in de Verkadefabriek en een ander professioneel podium.

Blijf op de hoogte van onze voorstellingen Ontvang onze nieuwsbrief