Raad van Toezicht-model
Panama Pictures hanteert sinds 2009 het Raad van Toezicht-model waarbij het bestuurlijk proces in handen van de directie ligt. De Raad heeft een betrokken en proactieve houding naar bestuur/directie en bewaakt en adviseert het bestuurlijk proces.
 
De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directieleden (artistiek en zakelijk) zijn in dienst van de stichting. Het gezelschap onderschrijft en hanteert de principes van de Governance Code Cultuur.

 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezichthoudend proces. Het toezichthoudend proces moet waarborgen dat het bestuurlijk proces goed verloopt en dat de instelling opereert conform haar doelstelling.

Verantwoording directie
Verantwoording wordt afgelegd over de plannen, de activiteiten en de financiën van de instelling door het bestuur/directie. De verantwoording wordt afgelegd aan de interne organisatie, maar ook aan externe partijen zoals samenwerkingspartners, subsidiënten en publiek. De directie voorziet de Raad tijdig van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.

Werkwijze/structuur
Raad van Toezicht en bestuur/directie komen bij elkaar met een vaste agenda die naast het toezicht houden ook een relatie heeft met de voorbereidingen van de verantwoordingen naar de subsidiënten. Hiervoor worden vier vergaderingen per jaar bijeen geroepen.

Uiteraard kan afgeweken worden van dit schema zodra er urgente ontwikkelingen zijn. Per vergadering moeten minimaal twee raadsleden aanwezig zijn. Alle bijeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd door een notulist.

Benoemingsperiode
De benoemingsperiode voor Raad van Toezichtsleden is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming (maximaal twee keer).


Rooster van aftreden

Naam | Aantreden | Aftreden

Warren van Hoof | maart 2015 | 2027
Paul Cornelissen | augustus 2019 | 2024
Patrick Cramers | augustus 2019 | 2024
Marit van Oosterom | januari 2023 | 2027
Iris Vestjens | juni 2023 | 2027 


Lees hier het (verkorte) Jaarverslag 2019. 
Hier vind je de (verkorte) Jaarrekening 2015-2019.

Blijf op de hoogte van onze voorstellingen Ontvang onze nieuwsbrief